Empresa

Ganados Gili, S.A. és una empresa familiar amb més de 40 anys d’experiència en el sector porcí i de fabricació de Pinsos, i tres generacions de la família implicades en el projecte de creixement constant d’aquesta.

logo-version-principal@2x

Més de 40 anys d'antiguitat

El nostre principal objectiu, és la producció de bestiar porcí de qualitat i amb total seguretat alimentària. Per aquest motiu, tenim un control total sobre la cadena de producció, des de la granges de mares, fins a la sortida del bestiar d'esquer cap als escorxadors.Fabriquem Pinsos composts per a bestiar porcí, boví i ovina. Aproximadament el 40% de la fabricació es destina a la venda a tercers i el 60% al consum propi en les explotacions de l'empresa.

bg-fabrica

Els nostres Serveis

piensos-circle
Producció de pinsos

El 60% dels nostres pinsos es destina a consum propi i l'altre 40% a la venda lliure.

cereales-circle
Producció de cereals

Tenim finques on produïm cereal per a consum a la nostra fàbrica.

cria-circle
Cria de bestiar Porcí

Comptem amb 5 explotacions de mares per a la cria de bestiar

engorde-circle
Engreixament de bestiar Porcí

Actualment tenim tres engreixaments de bestiar porcí.

Política de Qualitat i Medi ambient

CONTROL DE PROCESSOS

 • Control de traçabilitat on-line. CALITAX.
 • La innovació en el disseny de processos, respectuosos amb el medi ambient, adequats a la qualitat de servei requerida per als nostres clients, fent un ús eficient dels recursos i de l’energia.
 • La prevenció, abans que la protecció o la correcció, com a enfocament de la gestió dels processos que constitueixen la nostra activitat.
 • L’aplicació de les tecnologies disponibles sempre buscant l’eficiència i l’equilibri amb els requeriments del client.
 • El seguiment actiu de l’evolució de la normativa i l’estricte compliment dels requeriments legals i reglamentaris vigents en tot moment.
 • Establir les mesures necessàries per a prevenir la contaminació fent un ús racional i sostenible dels recursos naturals i energètics.
 • Promoure un entorn respectuós i d’igualtat i implicar-se en la formació i desenvolupament professional dels empleats, base per a la millora contínua de la nostra activitat.

CONTROL DE MATÈRIES PRIMERES

 • Proveïdors homologats
 • Analítiques periòdiques
 • Especificacions de qualitat
 • Control Punts Crítics (APPCC)

Política de Seguretat i Salut Laboral

 • Compromís de la Direcció amb la seguretat i salut laboral i, en concret, amb la prevenció d'accidents de treball i malalties professionals.
 • Compliment de la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals i la resta de compromisos subscrits per l'organització.
 • Promoció de la participació activa dels treballadors i les treballadores.
 • Foment de l'ús de les bones pràctiques i les accions encaminades a la millora contínua.
 • Impuls d'actuacions innovadores encaminades a millorar les condicions de treball.
 • Coneixement i avaluació dels riscos, processos i serveis, seguiment i accions correctores, i execució d'aquestes.
 • Assegurar la capacitació, competència i actitud proactiva de tots els treballadors i les treballadores en els aspectes relacionats amb la seguretat i salut laboral.
 • Incorporar i fer partícips als nostres clients, proveïdors i altres col·laboradors en la responsabilitat i compromís recíproc.

Canal ètic o de denúncies

El Canal d’ètic o de denúncia és una eina que permet comunicar, de manera confidencial i a través d’un senzill formulari, aquelles activitats i conductes potencialment irregulars.
Si així ho desitja la comunicació pot ser anònima.
Aquest canal permet l’enviament de qualsevol dubte o consulta en matèria d’ètica i compliment.
Totes les comunicacions seran rebudes i analitzades diligent, rigorosa i confidencialment per GANADOS GILI S. A.
En tots els casos s’aplicarà un protocol definit de manera detallada i basat en les millors pràctiques, amb l’objectiu de donar-los resposta i tractament ordenat.