Bestiar i Pinso de Qualitat

logo-blanco
piensos
Producció de pinsos

El 60% dels nostres pinsos es destina a consum propi i l'altre 40% a la venda lliure.

cereals
Producció de cereals

Tenim finques on produïm cereal per a consum a la nostra fàbrica.

Serveis

cria-ganado
Cria de bestiar Porcí

Comptem amb 5 explotacions de mares per a la cria de bestiar.

engreix
Engreixament de bestiar Porcí

Actualment tenim tres engreixaments de bestiar porcí.

Empresa

Ganados Gili, S.A. és una empresa familiar amb més de 40 anys d’experiència en el sector porcí i de fabricació de Pinsos, i tres generacions de família implicades en el projecte de creixement constant d’aquesta.

El nostre principal objectiu, és la producció de bestiar porcí de qualitat i amb total seguretat alimentària. Per aquest motiu, tenim un control total sobre la cadena de producció, des de la granges de mares, fins a la sortida del bestiar d’esquer cap als escorxadors.

Cria i engreixament de bestiar

L'empresa disposa de 5 explotacions pròpies de producció de garrins, d'on s'obté el 100% dels animals engreixats en les granges d'esquer, i més de 25.000 places d'engreixament.

Producció de pinsos

Fabriquem Pinsos composts per a bestiar porcí, boví i ovina. Aproximadament el 40% de la fabricació es destina a la venda a tercers i el 60% al consum propi en les explotacions de l'empresa.