Bestiar porcí

cria-circle

5 explotacions de producció

engorde-circle

més de 25.000 places d'engreixament

L’empresa disposa de 5 explotacions pròpies de producció de garrins, d’on s’obté el 100% dels animals engreixats en les granges d’esquer, i més de 25.000 places d’engreixament.

Qualitat

Això ens permet un control, tant sanitari, com de qualitat, de tots els animals que enviem a escorxador, reduint al mínim l’ús d’antibiòtics en les nostres granges.

Sostenibles amb el Medi Ambient

La instal·lació de tecnologia per al tractament de purins a les nostres granges de mares, juntament amb una alimentació òptima del bestiar, que redueix la concentració de N en les dejeccions, permet que les nostres explotacions siguin el màxim sostenibles amb el medi ambient, permetent una gestió total de l’explotació en les nostres pròpies finques.